Kolejny etap rozbudowy Fabryki Bridgestone w Stargardzie

Nasza Fabryka rozrasta się, powstaje nowa hala produkcyjna i magazynowa. Do naszego Zakładu zostanie dostarczonych jeszcze więcej nowoczesnych maszyn. Dzięki temu będziemy mogli produkować więcej opon oraz bieżników. A to oznacza więcej miejsc pracy!

Bridgestone Stargard przystępuje do kolejnego, trzeciego w ciągu ostatnich ośmiu lat, etapu rozbudowy. W nowej hali produkcyjnej i magazynowej, której budowa rozpoczęła się na początku lipca, pojawi się więcej nowoczesnych maszyn.

Rozbudowa ma pomóc w zwiększeniu możliwości produkcyjnych i technologicznych europejskiej organizacji Bridgestone – mówi Piotr Kozłowski, prezes zarządu Bridgestone. – Stargard został wybrany ze względu na swoje położenie geograficzne oraz potencjał, ten ludzki i obszarowy, wsparty doskonałą współpracą z lokalnymi władzami.

Przetarg na budowę nowej hali wygrała firma Budimex, która wcześniej realizowała już kontrakt budowlany dla Bridgestone w Polsce. Całość rozbudowywanego obiektu będzie architektonicznie spójna z już istniejąca halą produkcyjną. W marcu 2018 roku hala ma zostać oddana do użytku.

Poprzedni etap inwestycji zakończył się w listopadzie 2015 roku. Wtedy pod Stargardem powstała nowoczesna linia produkcyjna, na której wytwarzany jest bieżnik. Dzięki temu Bridgestone Stargard stał się wówczas jedyną na świecie firmą produkującą jednocześnie opony i bieżniki. Fabryka, która na tą chwilę liczy ponad 950 pracowników, w przyszłości zamierza także zwiększyć zatrudnienie.