Wizja

O Nas

We wszystkich oddziałach Koncernu Bridgestone stawiamy na otwartą i uczciwą komunikację w zakresie polityki i planu biznesowego firmy. Każdy z nas realizuje swoje zadania z zaangażowaniem i dzięki temu wspólnie osiągamy wyznaczone cele. Pragniemy konsekwentnie budować kulturę organizacyjną i wspierać procesy ciągłego doskonalenia. Chcemy, aby nasi Pracownicy opierali wykonywane obowiązki na rzetelności i dokładności, ale również poszanowaniu pracy zespołowej oraz wzajemnym wsparciu. A wszystko po to, by służyć społeczeństwu produktami najwyżej jakości.

Polityka Środowiskowa

O Nas

w harmonii
z naturą

Fabryka Bridgestone Stargard opiera swoje działania na idei zrównoważonego rozwoju. Naszym priorytetem w tym zakresie jest zapewnienie czystego środowiska naturalnego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Pragniemy chronić je poprzez dążenie do zapobiegania lub minimalizowanie skali zanieczyszczeń, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, dbałość o zachowanie zasobów naturalnych dzięki nieustannemu usprawniania procesów produkcyjnych. Szkolimy również naszych pracowników, aby podnosić ich świadomość środowiskową. Wspieramy także lokalne wydarzenia mające na celu edukowanie społeczności w zakresie ochrony naszego naturalnego otoczenia.

Polityka Bezpieczeństwa

O Nas

Bezpieczeństwo naszych pracowników i otoczenia, w którym się znajdujemy, stawiamy na pierwszym miejscu, zgodnie z naszą misją BHP: Bezpieczeństwo przede wszystkim. Zawsze. Codziennie ją wypełniamy, pilnujemy, aby każdy, kto znajduje się na terenie Fabryki, czuł, że pracuje w miejscu, w którym nic mu nie zagraża. Koncentrujemy się na tym, aby ciągle podnosić świadomość naszych pracowników, sprawdzać sprawność maszyn oraz organizację pracy.

Duży nacisk kładziemy na ważne dla nas zasady:

  • Selekcja i sortowanie, systematyka i sprzątanie
  • KY (KIKEN YOCHI) – przewidywanie zagrożeń
  • RA (Risk Assesment) – ocenianie ryzyka na stanowiskach pracy
  • BHP

Dokumenty do pobrania: